Đặt tiệc tự chọn

  • Đặt từ 5 bàn đến 10 bàn tặng 1 thùng “đồ uống” hoặc nước ngọt
  • Từ 10 bàn tặng nước ngọt và tráng miệng
  • Từ 12 bàn trở lên tặng ngay 1 bàn hoặc nước ngọt
  • Từ 20 bàn trở lên tặng ngay 2 bàn.